TAZEGÜL, A. (2018) “VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERE YÖNELİK HATALI İŞLEMLERİN TESPİTİ, DÜZELTME VE MUHASEBE KAYITLARI”, Business & Management Studies: An International Journal, 6(2), ss. 345–360. doi: 10.15295/bmij.v6i2.235.