KURNAZ, E. ve AĞGÜL, S. (2018) “TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIF MODELİNE MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BAKIŞ AÇILARI: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ VE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ”, Business & Management Studies: An International Journal, 6(2), ss. 332–344. doi: 10.15295/bmij.v6i2.237.