Yazıcı, A. M. (2023) “Yapay zekâ kaygısının iş umuduna etkisinde kariyer kararlılığının düzenleyici rolü”, Business & Management Studies: An International Journal, 11(4), ss. 1260–1274. doi: 10.15295/bmij.v11i4.2284.