EROĞLU, Y. ve GÜNEY, S. (2022) “Yönetici tarzlarının ekip performansı üzerindeki etkisinde örgütsel adaletin aracı rolü: Havacılık sektöründe kabin ekipleri üzerinde bir araştırma: ”, Business & Management Studies: An International Journal, 10(4), ss. 1354–1379. doi: 10.15295/bmij.v10i4.2149.