AKKARTAL, G. R. ve ÇULHAOĞLU ULUDAĞ, C. (2022) “Pandemi sürecinde lojistik yönetiminde uygulanan rekabet stratejilerinin değerlendirilmesi: İstanbul’daki lojistik firmaları üzerine bir araştırma”, Business & Management Studies: An International Journal, 10(4), ss. 1293–1304. doi: 10.15295/bmij.v10i4.2140.