ELİBOL, F. ve CANBEK, M. (2022) “İçsel pazarlamanın çalışanların yaşam doyum düzeylerine etkisinin ve bu etkide işe adanmışlığın aracı rolünün belirlenmesi”, Business & Management Studies: An International Journal, 10(3), ss. 1187–1199. doi: 10.15295/bmij.v10i3.2109.