DOĞANER, A. (2022) “Türkiye’de kadın istihdam oranı ile enflasyon arasındaki ilişki: Fourier ADL eşbütünleşme analizi”, Business & Management Studies: An International Journal, 10(3), ss. 1036–1047. doi: 10.15295/bmij.v10i3.2102.