YAVUZ, V., ALTINER, A. ve BOZKURT, E. (2022) “Küreselleşmenin enerji tüketimi üzerindeki etkisi: EAGLEs ülkelerinden kanıtlar”, Business & Management Studies: An International Journal, 10(3), ss. 885–894. doi: 10.15295/bmij.v10i3.2081.