EKİNLER, F. (2022) “Muhasebe mesleği açısından muhasebe eğitiminde bilgisayarlı muhasebenin önemi: Serbest muhasebeci mali müşavirlere yönelik bir araştırma”, Business & Management Studies: An International Journal, 10(2), ss. 631–643. doi: 10.15295/bmij.v10i2.2057.