ÇİNİ, M. A. (2022) “İş yeri nezaketsizliği, tükenmişlik ve örgütsel sinizm arasındaki ilişki: Akademisyenlere yönelik bir araştırma”, Business & Management Studies: An International Journal, 10(2), ss. 644–663. doi: 10.15295/bmij.v10i2.2000.