ÇİFTÇİ, G., KÜÇÜKALTAN, D. ve MENTEŞ, S. A. (2017) “TURİZM İŞLETMELERİNDE KRİZ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL ÖĞRENME AÇISINDAN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ”, Business & Management Studies: An International Journal, 5(1), ss. 42–57. doi: 10.15295/bmij.v5i1.98.