Uğurlu Kara, A. . ve Beğenirbaş, M. . (2021) “Örgütsel adaletin örgütsel sessizliğe etkisinde yöneticiye duyulan güvenin düzenleyici rolü”, Business & Management Studies: An International Journal, 9(3), ss. 956–975. doi: 10.15295/bmij.v9i3.1850.