Akben Selçuk, E., Köksal, E. ve Altıok Yılmaz, A. (2016) “ŞİRKET BİRLEŞME VE SATIN ALMALARININ FİRMA VE SEKTÖR DÜZEYİNDE ETKİLERİ: BİR LİTERATÜR TARAMASI”, Business & Management Studies: An International Journal, 4(1), ss. 48–62. doi: 10.15295/bmij.v4i1.132.