Aslan, G. ve Araza, A. (2016) “İŞGÖREN İNOVASYON DAYANIKLILIĞI: ÇOK BOYUTLU YAPI İÇİN BİR ÖNERİ”, Business & Management Studies: An International Journal, 3(3), ss. 290–308. doi: 10.15295/bmij.v3i3.121.