GÜN, M. ve YERDELEN KAYGIN, C. (2020) “AR-GE YATIRIMLARININ FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ”, Business & Management Studies: An International Journal, 8(3), ss. 2649–2674. doi: 10.15295/bmij.v8i3.1539.