SEZGİLİ, K. ve EFEOĞLU, İbrahim E. (2020) “ETİK İKLİMİN BOYUTLARI VE TÜRLERİ: ETİK ALT İKLİMLERİN BELİRLENMESİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİLERİ”, Business & Management Studies: An International Journal, 8(3), ss. 3615–3639. doi: 10.15295/bmij.v8i3.1502.