TOKMAK, M. (2020) “ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GENÇLİK LİDERLİK ÖZELLİKLERİ VE ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA”, Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), ss. 1–19. doi: 10.15295/bmij.v8i1.1420.