NART, S., KUTLU, E. ve TOPAL, İbrahim (2019) “Y KUŞAĞININ ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİME KATILIMININ BELİRLEYİCİLERİ: INSTAGRAM ÖRNEĞİ”, Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), ss. 1989–2010. doi: 10.15295/bmij.v7i5.1298.