TATLI, M. ve ÇAKMAK, A. F. (2019) “KİŞİ-ÇEVRE UYUMUNUN FARKLI KAVRAMSAL YAKLAŞIMLAR AÇISINDAN ÇOK DÜZEYLİ ÖLÇÜMÜ; HEMŞİRELERİN UYUM ALGILARI İLE ÇALIŞMA TUTUM VE DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ”, Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), ss. 2464–2488. doi: 10.15295/bmij.v7i5.1290.