AKDAĞ, G., SABAN, M., UYGURTÜRK, H. ve GENÇ, M. (2019) “FİNANSAL TUTUM VE DAVRANIŞIN YATIRIM KARARLARINA ETKİSİ: BARTIN-KARABÜK-ZONGULDAK İLLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA”, Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), ss. 2669–2700. doi: 10.15295/bmij.v7i5.1285.