SAKİN, İbrahim ve TÜRK, Z. (2019) “BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİ AÇISINDAN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARININ ÖZELLİKLERİ VE DENETİM GELİRLERİ: BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”, Business & Management Studies: An International Journal, 7(3), ss. 200–220. doi: 10.15295/bmij.v7i3.1239.