ERTÜRK, E. ve GÖKCE, Şükran (2019) “TÜRKİYE’DE STRATEJİK LİDERLİK ALANINDA HAZIRLANMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ”, Business & Management Studies: An International Journal, 7(3), ss. 165–182. doi: 10.15295/bmij.v7i3.1237.