TEMEL, B. ve EREN, Özge (2019) “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ GEÇERLİĞİNİN TEST EDİLMESİ VE ÇALIŞANLARIN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE BENZERLİK YA DA FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ”, Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), ss. 2348–2371. doi: 10.15295/bmij.v7i5.1218.