PİR, E. Özkan (2019) “YEŞİL TÜKETİM VE GÖNÜLLÜ SADE TÜKETİM DAVRANIŞLARININ TÜKETİCİ HAKLARININ FARKINDALIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”, Business & Management Studies: An International Journal, 7(4), ss. 1555–1572. doi: 10.15295/bmij.v7i4.1193.