AĞIRBAŞ, İnci S. ve YILDIZHAN, Y. Çakmak (2019) “PRESENTEİZM İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”, Business & Management Studies: An International Journal, 7(4), ss. 1291–1310. doi: 10.15295/bmij.v7i4.1158.