SÜKLÜM, N. ve HİÇYORULMAZ, E. (2019) “BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDEKİ İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUK VE ÇEVRE MUHASEBESİ İLİŞKİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİR İÇERİK ANALİZİ”, Business & Management Studies: An International Journal, 7(4), ss. 1806–1824. doi: 10.15295/bmij.v7i4.1152.