ÇİFTCİ, D. Öztürk ve PARLAK, N. (2019) “ÇALIŞANLARIN İŞ YAŞAM KALİTESİ ALGILARI İLE MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: MUHASEBE MESLEK ELEMANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA”, Business & Management Studies: An International Journal, 7(2), ss. 687–713. doi: 10.15295/bmij.v7i2.1042.