ERGÜLŞEN BAŞLAR, Gizem, ve Ayşe NARİN. 2018. “ULUSLARARASI İŞLETMELERDE GLOBAL ÇALIŞANLARIN KARŞILAŞTIKLARI KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM ZORLUKLARI VE BU ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELMEDE GELİŞTİRİLEN STRATEJİLERİNİN ANLAŞILMASINA YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI”. Business & Management Studies: An International Journal 6 (3):138-53. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i3.347.