Karakaş, Adem, Cavit Yeşilyurt, ve Yüksel Koçak. 2013. “KALKINMIŞLIK FARKI VE NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA KIRSALDAN KENTE YAPILAN GÖÇLER: TÜRKİYE’DE TRA2 BÖLGESİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ”. Business & Management Studies: An International Journal 1 (1):16-38. https://doi.org/10.15295/bmij.v1i1.16.