ERGÜN, Suzan, ve Melike ATAY POLAT. 2019. “TÜRKİYE’DE BÖLGELER DÜZEYİNDE SAĞLIK HARCAMALARINI ETKİLEYEN UNSURLARIN PANEL VERİ ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ”. Business & Management Studies: An International Journal 6 (4):1285-1309. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.290.