TEKİN, Erol. 2018. “LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ARACILIK ROLÜ”. Business & Management Studies: An International Journal 6 (1):291-314. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i1.225.