KURNAZ, Ersin, ve Seda AĞGÜL. 2018. “TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIF MODELİNE MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BAKIŞ AÇILARI: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ VE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ”. Business & Management Studies: An International Journal 6 (2):332-44. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i2.237.