İLARSLAN, Kenan, ve Münevvere YILDIZ. 2022. “Yenilenebilir Enerji yatırımlarının Finansal Belirleyicileri üzerine karşılaştırmalı Bir Analiz: Asya-Pasifik Ve Latin Amerika ülkeleri”. Business & Management Studies: An International Journal 10 (4):1397-1415. https://doi.org/10.15295/bmij.v10i4.2170.