ELİBOL, Fatih, ve Mustafa CANBEK. 2022. “İçsel pazarlamanın çalışanların yaşam Doyum düzeylerine Etkisinin Ve Bu Etkide işe adanmışlığın Aracı rolünün Belirlenmesi”. Business & Management Studies: An International Journal 10 (3):1187-99. https://doi.org/10.15295/bmij.v10i3.2109.