DOĞANER, Ayça. 2022. “Türkiye’de kadın Istihdam Oranı Ile Enflasyon arasındaki ilişki: Fourier ADL eşbütünleşme Analizi”. Business & Management Studies: An International Journal 10 (3):1036-47. https://doi.org/10.15295/bmij.v10i3.2102.