FİRUZAN, Esin, ve Ali Rıza FİRUZAN. 2017. “TÜRK BANKALARININ LİKİDİTE VE KREDİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ: DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ”. Business & Management Studies: An International Journal 5 (3):703-16. https://doi.org/10.15295/bmij.v5i3.176.