Can Yalçın, Rukiye, Pınar Fayganoğlu, ve Memduh Begenirbaş. 2022. “Üniversite öğrencilerinin Teknoloji Ile imtihanı: Duygusal Zekâ Ve Nomofobi ilişkisi”. Business & Management Studies: An International Journal 10 (1):82-98. https://doi.org/10.15295/bmij.v10i1.1924.