ÇİFTÇİ, Gülsel, Derman KÜÇÜKALTAN, ve Süleyman Ahmet MENTEŞ. 2017. “TURİZM İŞLETMELERİNDE KRİZ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL ÖĞRENME AÇISINDAN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ”. Business & Management Studies: An International Journal 5 (1):42-57. https://doi.org/10.15295/bmij.v5i1.98.