Uğurlu Kara, Arzu, ve Memduh Beğenirbaş. 2021. “Örgütsel Adaletin örgütsel sessizliğe Etkisinde yöneticiye Duyulan güvenin düzenleyici Rolü”. Business & Management Studies: An International Journal 9 (3):956-75. https://doi.org/10.15295/bmij.v9i3.1850.