Akben Selçuk, Elif, Emin Köksal, ve Ayşe Altıok Yılmaz. 2016. “ŞİRKET BİRLEŞME VE SATIN ALMALARININ FİRMA VE SEKTÖR DÜZEYİNDE ETKİLERİ: BİR LİTERATÜR TARAMASI”. Business & Management Studies: An International Journal 4 (1):48-62. https://doi.org/10.15295/bmij.v4i1.132.