GÜN, Musa, ve Ceyda YERDELEN KAYGIN. 2020. “AR-GE YATIRIMLARININ FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ”. Business & Management Studies: An International Journal 8 (3):2649-74. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i3.1539.