SEZGİLİ, Konuralp, ve İbrahim Efe EFEOĞLU. 2020. “ETİK İKLİMİN BOYUTLARI VE TÜRLERİ: ETİK ALT İKLİMLERİN BELİRLENMESİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİLERİ”. Business & Management Studies: An International Journal 8 (3):3615-39. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i3.1502.