Güçlü, Fatih, ve Metin Kılıç. 2015. “SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN İDARİ PARA CEZASI UYGULAMALARININ İLGİLİ MEVZUAT AÇISINDAN İNCELENMESİ”. Business & Management Studies: An International Journal 2 (3):308-20. https://doi.org/10.15295/bmij.v2i3.84.