TÜZÜN, Osman, ve Ramazan EKİNCİ. 2019. “GETİRİ EĞRİSİ BANKA KÂRLILIĞINI NASIL ETKİLER? DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ BULGULARI”. Business & Management Studies: An International Journal 7 (5):2596-2609. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1383.