TATLI, Mehpare, ve Ahmet Ferda ÇAKMAK. 2019. “KİŞİ-ÇEVRE UYUMUNUN FARKLI KAVRAMSAL YAKLAŞIMLAR AÇISINDAN ÇOK DÜZEYLİ ÖLÇÜMÜ; HEMŞİRELERİN UYUM ALGILARI İLE ÇALIŞMA TUTUM VE DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ”. Business & Management Studies: An International Journal 7 (5):2464-88. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1290.