AKDAĞ, Gülşen, Metin SABAN, Hasan UYGURTÜRK, ve Murat GENÇ. 2019. “FİNANSAL TUTUM VE DAVRANIŞIN YATIRIM KARARLARINA ETKİSİ: BARTIN-KARABÜK-ZONGULDAK İLLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA”. Business & Management Studies: An International Journal 7 (5):2669-2700. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1285.