ERTÜRK, Ebru, ve Şükran GÖKCE. 2019. “TÜRKİYE’DE STRATEJİK LİDERLİK ALANINDA HAZIRLANMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ”. Business & Management Studies: An International Journal 7 (3):165-82. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i3.1237.