KONAK, Ali, ve Levent KORAP. 2019. “DIŞ TİCARET ÜZERİNDE ETKİSİ BULUNAN BAZI MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERE YÖNELİK UYGULAMALI BİR TİCARET DENGESİ MODELLEMESİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI”. Business & Management Studies: An International Journal 7 (1):403-22. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i1.1074.