ÇİFTCİ, Didem Öztürk, ve Neşegül PARLAK. 2019. “ÇALIŞANLARIN İŞ YAŞAM KALİTESİ ALGILARI İLE MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: MUHASEBE MESLEK ELEMANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA”. Business & Management Studies: An International Journal 7 (2):687-713. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i2.1042.