KURNAZ, E.; AĞGÜL, S. TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIF MODELİNE MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BAKIŞ AÇILARI: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ VE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Business & Management Studies: An International Journal, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 332–344, 2018. DOI: 10.15295/bmij.v6i2.237. Disponível em: https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/229.1. Acesso em: 17 tem. 2024.